top of page

Hoe een YouTube-video 'viraal' ging

Op dinsdag 11 april postte ik de video, diezelfde dag nog keken er ongeveer 74.000 mensen naar. Ik dacht dat dat veel was. Maar amper vijf dagen later hadden 1 miljoen mensen de video gezien. Wat gebeurde er in die vijf dagen? Wie of wat had ervoor gezorgd dat zo ontzettend veel mensen mijn video onder ogen kregen? Een analyse met conclusies en aanbevelingen, voor wie meer wil weten over het functioneren van YouTube.

Het ging om deze video:

In het kort: min of meer als hobbyproject heb ik tussen 2011 en 2016 een dubbeldekker bus omgebouwd tot camper. Daar heb ik een video van iets meer dan 12 minuten over gemaakt en op YouTube gezet met de titel 'Van dubbeldekker bus naar camper in 20 stappen'. Of eigenlijk 'From double decker bus to RV in 20 steps', want de basis van de video heb ik in het Engels gemaakt.

Welke factoren hebben er voor gezorgd dat uitgerekend deze video in zo'n korte tijd door zoveel mensen werd bekeken?

Iedereen die een video op YouTube heeft gezet, heeft toegang tot 'Creator Studio' van YouTube - het is de plek waar je alle gegevens rond je video's in de gaten kunt houden en er eventueel op kunt reageren. Deze omgeving (je kunt hem op het web vinden maar er is ook een app van voor op je telefoon) biedt een uitgebreide 'Analytics', waarbij je eventueel per video kunt zien wat er mee is gebeurd. Laten we met behulp van Creator Studio eens kijken wat er met mijn video gebeurde, uitgesplitst naar de eerste dag en de vijf dagen tot aan de miljoen. Ik maak dat onderscheid, omdat het volgens mij op die eerste dag iets is gebeurd waardoor YouTube heeft gezien dat deze video de moeite waard was om 'in een hogere versnelling te gooien'.

De eerste dag

- de eerste dag keken er ongeveer 74.000 mensen naar de video, en om dat in perspectief te zetten; de tweede dag 300.000.

- van die 74.000 van de eerste dag, was YouTube zelf de grootste 'leverancier'; 98,6 procent kwam van YouTube, en maar 1,4 procent van een externe bron.

- van die 1,4 procent kan ik iets meer dan 40 procent herleiden naar een bron waar ik zelf voor heb gezorgd; ik postte de video op Facebook, op Google+ en op twee forums. De overige bronnen duiden op mensen die op die eerste dag het filmpje al doorstuurden. Maar in totaal hebben we het dus nog steeds maar over 1,4 procent van het totale verkeer op die dag.

- die 1,4 procent van 74.000 zijn dus ongeveer 1.000 mensen. Volgens YouTube werd de video die dag 236 keer gedeeld, het vaakst binnen Facebook en WhatsApp (beiden goed voor 18 procent van de deelacties). Van het delen binnen Facebook weten we vrijwel zeker dat ik zelf de bron was. Opvallend: Google+ komt in dit lijstje niet voor - speelt dus voor het 'delen' geen enkele rol.

- op 11 april had ik ongeveer 450 abonnees, daarvan keken er op die datum ongeveer 120 naar de video. Op de 74.000 die er in totaal op die dag keken is dat een klein aantal, maar de vraag is of ze van invloed waren op het hele proces.

- Van de 74.000 kijkers deden er bijna 2.400 een 'duimpje omhoog' en bijna 90 'duimpje naar beneden'. Oftewel 3,2 procent, respectievelijk 0,1 procent.

Dagen tot aan de miljoen

Over de totale vijf dagen zijn externe bronnen nog steeds maar goed voor rond de 20 procent van al het verkeer (afhankelijk van wat je precies meet; in aantal weergaven is het 21 procent, in aantal kijkminuten maar 17 procent, want deze mensen haken blijkbaar eerder af). Zo'n tachtig procent van het verkeer komt dus hoe dan ook van de pagina's van YouTube zelf. YouTube beveelt de video aan bij haar gebruikers. Op de homepage, naast een lopende video, of als een video is afgelopen. Ook in de week erna verandert de verhouding vrijwel niet; ongeveer 20 procent komt van 'extern', en de bulk, 80 procent van YouTube zelf.

(Van de externe bronnen komt rond de 46 procent van maar twee websites; het Amerikaanse Reddit.com, en het Nederlandse Dumpert.nl.)

Voorbeeld van een externe bron: artikel op de Portugese website 'elegante.pt'

Analyse van dag één

Wanneer je een video op YouTube zet en niemand kijkt er naar, dan heeft YouTube geen referentiemateriaal, geen gegevens om te analyseren, dus dan zal YouTube de video ook nooit aan iemand aanbevelen. Kortom, de video moet worden gezien voordat YouTube er actie op onderneemt. De vraag is hoe vaak moet de video zijn gezien. De kans is groot dat wanneer de video door tien mensen is gezien en die reageren er allemaal super positief op, dat YouTube dat nog een te kleine groep vindt om op te acteren. Er zal een minimale grootte zijn van de 'controlegroep'. We weten inmiddels dat zonder hulp van YouTube, mijn video door ongeveer 1.000 mensen werd gezien, plus ongeveer 120 abonnees. Zou 1.000 de ondergrens kunnen zijn? Ja, maar die kan ook lager liggen. Misschien al op 500? Of zelfs 200? We weten het niet, maar het zal in ieder geval tussen de 100 en 1.000 liggen. Het is zelfs denkbaar dat er een relatie is tussen de ondergrens en het aantal abonnees dat je hebt. Je kunt er immers van uit gaan dat een aantal van je abonnees a. je video sowieso ziet en vervolgens b. positief op je video reageert.

Conclusies

- je video moet door een minimaal aantal mensen gezien worden voordat YouTube er iets mee doet.

- je video moet buitensporig goed worden gewaardeerd.

Factoren

Eén van de belangrijkste constateringen is dat het merendeel van het totaal aantal weergaven afkomstig is van YouTube zelf. Bovendien hadden de belangrijkste websites zoals Dumpert en Reddit de video waarschijnlijk niet gezien, als het niet al een succes op YouTube was. Met andere woorden, de sleutel tot succes ligt in het doorgronden van het algoritme van YouTube. Welke factoren kunnen er voor zorgen dat YouTube begint met de promotie van een video?

Welke factoren zijn er te bedenken die YouTube kan interpreteren als 'positief'?

- 'Duimpjes omhoog', in relatie tot het aantal weergaven en tot het aantal duimpjes naar beneden

- Aantal reacties onder de video

- Analyse van de inhoud van de reacties - zoeken op positieve steekwoorden

- Aantal weergaven binnen een bepaalde tijd - wanneer er veel mensen in korte tijd op de link klikken, zegt dat iets over de mogelijke grootte van de geïnteresseerde groep

- Aantal abonnees die lid worden van het kanaal na het zien van de video

- Analyse van het gedrag van de kijkers, tijdens het afspelen van de video

- Aantal keren dat de video wordt gedeeld. YouTube noemt het 'deelacties'

Ik vermoed dat voor YouTube de laatste twee het zwaarst wegen. Mensen die blijven kijken, langer dan bij andere video's van een vergelijkbare lengte, geven een duidelijk positief signaal af, net zoals mensen die de video de moeite waard vinden om te delen met anderen. Dit zijn ook gegevens die makkelijk zijn te vergelijken met andere video's op YouTube.

Conclusies en aanbevelingen

Conclusies:

- Wil je dat je video gezien wordt, dan moet hij worden opgepikt door YouTube, en bij de aanbevelingen worden gezet voor anderen.

- Externe websites spelen een ondergeschikte rol. Mogelijk wel voor het algoritme van YouTube, maar verwacht niet een groot aantal views van die externe websites.

- Abonnees werken als aanjagers van het vliegwiel. Natuurlijk is het goed om een publiek op te bouwen van trouwe kijkers, maar een video die 'viraal' gaat krijgt misschien wel duizenden keren meer views dan je abonnees hebt. Abonnees moeten dat proces op gang brengen.

- De echte concurrenten op YouTube zijn de andere video's die er staan. YouTube zal constant een afweging maken welke video ze moet promoten en daarvoor moet jouw video beter worden bekeken dan andere video's. Dat bereik je alleen maar wanneer je kwalitatief een goede video maakt.

Aanbevelingen:

- Het is natuurlijk een open deur, maar wil je video gezien worden, moet hij gewoon de moeite waard zijn. Een groot publiek moet er naar willen blijven kijken, en hem willen delen met anderen. Pas als dat zo is, zal ook YouTube hem bij anderen aanbevelen.

- Staar je niet blind op abonnees. Ze zijn goed voor het 'op gang brengen' van een video, maar een echt goede video wordt door veel meer mensen gezien dan alleen de abonnees.

- Omdat YouTube min of meer automatisch naast jouw video ook andere video's in jouw kanaal aanbeveelt, is het gunstig om meer video's in je kanaal te hebben. Zo hebben ze op elkaar een 'spin-off' effect.

Nieuw
Recente blogs
Archief
Zoeken
Sociale media
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page